DỰ THẢO Quyết định điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của UBND Thành phố
Thứ sáu, 08/10/2021, 08:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/10/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/12/2021
Trích yếu: Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
duthaoqd (1).doc
danhmucbosungtthc (1).docx
Tải về tất cả tài liệu
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.