title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Đà Nẵng: Phê duyệt Đề án Xây dựng mô hình TP điện tử
Thứ ba, 18/12/2018, 23:48 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND TP Đà Nng đã có Quyết đnh s 10401/QĐ-UBND v vic Phê duyt Đ án “Xây dng mô hình TP đin t ti Đà Nng”.

Theo đ án Đà Nng s phn đu đến năm 2020 phát trin tr thành TP hin đi tm c khu vc ASEAN và đến năm 2030 Đà Nng s tr thành mt TP tm c châu Á - Thái Bình Dương.

Theo quyết đnh đã được phê duyt, l trình xây dng mô hình TP đin t được thc hin trong 3 giai đon, cụ thể:

Giai đon 2012 - 2015: Hoàn thành v cơ bn xây dng mô hình chính quyn đin t - kết qu thc hin d án CNTT-TT t vn vay ODA ca Ngân hàng Thế gii. Hoàn thành v cơ bn xây dng các mô hình chính quyn đin t, DN đin t, trường hc đin t, bnh vin đin t và cng đng đin t bng cách la chn, điu chnh, thích nghi hóa các gii pháp hin hu tiên tiến nht phù hp vi nhng đc đim riêng ca TP Đà Nng. Hoàn thành v cơ bn vic xây dng h tng CNTT-TT đ kh năng phc v vn hành các h thng thí đim nêu trên mt cách hiu qu. Xây dng được mt đi ngũ cán b CNTT-TT đ sc trin khai và vn hành các h thng thí đim chính quyn đin t, DN đin t, trường hc đin t, bnh vin đin t và cng đng đin t. Xây dng được khung pháp lý cơ bn cho vic vn hành và phát trin các h thng đin t hóa trên nn CNTT-TT chung ca TP. Phát trin ngành CNTT-TT mt cách toàn din (v phn cng, phn mm, ni dung s, dch v CNTT-TT) làm nn tng cho s phát trin kinh tế - xã hi ca TP và h tr trin khai thành công các mô hình đin t hóa.

Giai đon 2015 - 2020: Hoàn thin h tng CNTT-TT quy mô toàn TP, đ kh năng phc v mi hot đng da trên CNTT-TT trong toàn TP. Phát trin ngành CNTT-TT thành mt ngành kinh tế ch lc c

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm