title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Đà Nẵng: Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Chủ nhật, 14/11/2010, 04:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu Từ ngày 10/10, thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP Đà Nẵng được rút ngắn từ 43 ngày xuống còn không quá 10 ngày. Nội dung này được quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND TP về quy định thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP Đà Nẵng (GCNQSDĐ&QSHN).
Nội dung

  

Theo Quyết định này, thời gian thực hiện việc cấp GCNQSDĐ&QSHN được quy định cụ thể như sau: Văn phòng Đăng ký QSDĐ (không quá 05 ngày), cơ quan thuế (2 ngày), cơ quan tài nguyên và môi trường (1 ngày), UBND cấp có thẩm quyền (2 ngày). Thời gian trên không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian công khai kết quả thẩm tra (15 ngày) và thời gian phải thực hiện trích đo địa chính thửa đất (3 ngày).
(Theo Báo Xây dựng)

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm