title Thông tin chỉ đạo điều hành

Đảm bảo an toàn hoạt động của các bến thủy nội địa
Thứ sáu, 05/07/2019, 01:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định đối với hoạt động bến thủy nội địa; tuyên truyền Luật Giao thông Đường thủy nội địa và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan lĩnh vực hoạt động đường thủy.

Sở Giao thông vận tải cũng được giao tăng cường công tác thực thi cảng vụ tại bến thủy nội địa, đình chỉ hoạt động đối với bến thủy để xảy ra nhiều lỗi vi phạm; kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải thủy - bộ ra, vào bến thủy nội địa trên địa bàn TP.

UBND các quận-huyện cần phối hợp với Công an TP tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các bến thủy nội địa hoạt động không phép.

Tin mới hơn
Tin đã đưa