title Thông tin chỉ đạo điều hành

Đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và bố trí công tác cho đảng viên vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ
Thứ năm, 18/03/2021, 13:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và bố trí công tác cho đảng viên vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trên địa bàn TP.

Đề án nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trở về địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống, có việc làm, thu nhập ổn định, nhằm động viên, khích lệ công dân sẵn sàng nhập ngũ; tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng để giúp các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo nguồn cán bộ trẻ, có trình độ, có triển vọng bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, chuyên môn cho các cơ quan, đơn vị; góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp trẻ.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa