title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Đầu tư xây dựng công trình mở rộng hẻm 491 Hậu Giang
Chủ nhật, 08/11/2009, 18:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4581/QĐ-UBND thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình mở rộng hẻm 491 Hậu Giang tại phường 11, quận 6.
Nội dung

 

Theo đó, thu hồi 1.312m2 đất tại phường 11, quận 6 do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng thuộc phạm vi ảnh hưởng dự án để UBND quận 6 tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị triển khai dự án mở rộng hẻm 491 Hậu Giang.
UBND quận 6 có trách nhiệm ban hành Quyết định thu hồi đất cụ thể đối với từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong phạm vi dự án và tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất theo quy định. Đồng thời, tổ chức bồi thường đối với các thửa đất do tổ chức sử dụng.
TH
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm