title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4
Thứ sáu, 01/07/2022, 18:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Sáng 1/7, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP về kết quả công tác CCHC TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2022.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp

Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân cho biết, TP đã ban hành 27 văn bản chỉ đạo. So với các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch công tác CCHC năm 2022, đến nay đã hoàn thành 55/89 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 61,79%.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện nay có 1733 TTHC đang áp dụng, trong đó 1421 TTHC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 199 TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, 113 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã. TP đã ban hành Phương án đơn giản hóa tTHC năm 2022, kiến nghị bãi bỏ 279 TTHC thuộc 12 lĩnh vực.

Quý I/2022, TP đã giải quyết 5.220.139/5.330.464 tổng hồ sơ tiếp nhận. Trong đó, 5.212.990 hồ sơ đúng hạn, chiếm tỉ lệ 99,87% và tăng 0,13% so với cùng kỳ quý I năm 2021; 7.149 hồ sơ quá hạn, chiếm tỉ lệ 0,13%, đã được thực hiện Thư xin lỗi, chiếm tỉ lệ 100%. Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến 805/1764 TTHC, đạt tỉ lệ 45,63%, trong đó 454 TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 351 TTHC thực hiện mức độ 4.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân cho biết hương hướng, nhiệm vụ thời gian tới: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, nội dung kế hoạch CCHC năm 2022, rà soát các nội dung chưa thực hiện, chưa đạt để có giải pháp thúc đẩy; tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá các nguyên nhân, hạn chế của các Chỉ số PCI, PAR Index, PAPI trên cơ sở kết quả năm 2021 và triển khai các giải pháp để khắc phục các hạn chế trong năm 2022; triển khai công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử theo hướng đột xuất, không báo trước; đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC và kết quả thực hiện các chỉ tiêu CCHC…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị Sở Nội vụ hoàn thiện báo cáo xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cần tập trung, trong đó làm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ cho từng công việc CCHC của quý III và 6 tháng cuối năm 2022; tổ chức tổng kết đợt cao điểm giải quyết TTHC ngay trong ngày để rút kinh nghiệm và đề xuất tiếp tục phát huy những cái đã làm được.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ kiểm tra CCHC để hoàn thành báo cáo của đợt kiểm tra đưa vào nội dung rút kinh nghiệm và chỉ đạo trong thời gian tới.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho rằng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiện nay còn thấp và yêu cầu từng cơ quan, địa phương phải có giải pháp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 kết hợp với giải quyết các vấn đề kỹ thuật như thanh toán trực tuyến,…

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng giao các cơ quan liên quan trong quý III hoàn thành Cổng dịch vụ công TP kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn triển khai thực hiện chữ ký số.

Chủ tịch UBND TP đề nghị thành lập tổ công tác hoàn thiện kế hoạch triển khai chiến lược xây dựng cơ sở dữ liệu chung của TP; trong quý III đưa vào vận hành nền tảng điều hành kinh tế - xã hội, giao việc và theo dõi thực hiện giao việc, theo dõi việc tiếp nhận và xử lý đơn thư, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý các ngành, các cấp rà soát các văn bản còn chậm triển khai thực hiện; quan tâm hơn đến phản ánh của báo chí và Mặt trận Tổ quốc để nghiêm túc tiếp thu, xử lý và phản hồi lại.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa