title Thông tin chỉ đạo điều hành

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP giai đoạn 2018 – 2020
Thứ hai, 17/12/2018, 02:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP giai đoạn 2018 – 2020, UBND TP đã giao Sở Y tế đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả; xây dựng lộ trình thực hiện và kế hoạch giám sát từ nay đến năm 2020 đối với chỉ tiêu “100% trạm y tế có hai bác sĩ, hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi”.


Sở Văn hóa và Thể thao cần sớm xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhân sự để cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo lộ trình và chỉ tiêu đề ra; kịp thời bổ sung nguồn cán bộ, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên và đội ngũ nhân lực kế thừa trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể dục, thể thao của TP.


UBND TP sẽ kiến nghị Bộ Tài chính giải quyết các vướng mắc, khó khăn của TP khi triển khai thực hiện Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng ý cho TP sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ viên chức của TP.

TNN


Tin mới hơn
Tin đã đưa