title Thông tin chỉ đạo điều hành

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội
Thứ hai, 08/04/2019, 03:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan trong năm 2019, đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội đối với các nội dung, đề án đã được HĐND TP thông qua năm 2018.

Theo đó, đối với mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô, trong tháng 4/2019, hoàn thành điều chỉnh quy trình, ứng dụng giải pháp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí nhằm đảm bảo mục đích về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thời gian thu phí, thu đúng, thu đủ; tiến hành tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ khi ổn định tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô.

 

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, tiến hành thu đúng, thu đủ các đối tượng phải nộp phí; khuyến khích các cơ sở sản xuất tiết kiệm việc sử dụng nước sạch, tái sử dụng nước nhằm giảm lượng nước thải ra môi trường.

 

Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý sẽ được trình HĐND TP thông qua tại kỳ họp bất thường trong tháng 4/2019 theo hướng bổ sung một số đối tượng được hưởng chi thu nhập tăng thêm; tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức phù hợp tình hình thực tế.

 

Trong quý 2/2019, hoàn thành tham mưu ban hành Quy định về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực TP có nhu cầu thu hút giai đoạn 2019 - 2022.

 

Hoàn thiện các thủ tục, tổ chức đấu thầu các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc; dự án xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Giao hưởng, nhạc, vũ kịch tại quận 2 để phấn đấu khởi công dự án xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ trong quý 1/2020 và dự án Nhà hát Giao hưởng, nhạc, vũ kịch trong quý 4/2020.

 

Hướng dẫn chủ đầu tư các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; thực hiện cấp bù kinh phí, hướng dẫn các trường thực hiện giảm học phí cho học sinh bậc nhà trẻ, THCS và Bổ túc THCS tại các trường công lập trên địa bàn TP; triển khai hiệu quả Đề án sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn TP; tham mưu việc thí điểm thành lập cơ quan chuyên trách quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước tại TP và việc sắp xếp lại HFIC; tham mưu triển khai hiệu quả cao Đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

 

Trong quý 2/2019, hoàn thành hướng dẫn việc bàn giao, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự, quy chế hoạt động các Ban quản lý dự án của TP sau khi sắp xếp lại, đảm bảo xuyên suốt, liên tục, không gián đoạn hoạt động của các Ban quản lý dự án và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; báo cáo kết quả thực hiện Đề án ủy quyền cho các sở, ban, ngành, thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện, Chủ tịch UBND quận-huyện.

 

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành các nội dung, đề án còn lại thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội theo kế hoạch và chỉ đạo trước đây của lãnh đạo TP.

 

Cụ thể, hoàn thiện Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giao quyền tự chủ, xã hội hóa ở một số lĩnh vực sau khi Thành ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu việc ứng vốn ngân sách TP cho Trung ương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 trên địa bàn TP sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; trong quý 2/2019, hoàn thành dự thảo quy định cơ chế phối hợp giữa TPHCM và các bộ, ngành trong việc rà soát việc sắp xếp lại và xử lý các nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn TP; trong quý 3/2019, tiến hành phối hợp rà soát việc sắp xếp lại và xử lý các nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý; trong quý 2/2019, hoàn thành đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia trên địa bàn TP.

 

Trong quý 4/2019, hoàn thành việc xây dựng Đề án đề xuất tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia ngân sách hợp lý giai đoạn 2021 - 2025, tạo điều kiện cho TP có nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; tham mưu việc thực hiện dự án nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách do cơ quan Trung ương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương liên quan thực hiện. Trong tháng 4/2019, hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị định phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TPHCM; tham mưu Đề án sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và quận-huyện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn…

 

VH

Tin mới hơn
Tin đã đưa