title Thông tin chỉ đạo điều hành

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 từ nay đến cuối năm
Thứ sáu, 07/10/2022, 15:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Nhằm đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nay đến cuối năm, UBND TP yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng và cập nhât chi tiết tiến độ thực hiện giải ngân vốn của từng dự án đã được giao từ nay đến cuối năm bám sát theo từng quy trình thủ tục thực hiện dự án để đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết, đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý dự án, đẩy nhanh tiến độ và nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;

Các chủ đầu tư chủ động xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát và làm việc với các nhà thầu để đôn đốc tiến độ; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định đối với nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, làm chậm tiến độ giải ngân dự án. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tổng hợp, báo cáo các nội dung trên cho Chủ tịch UBND TP.

UBND TP cũng giao trách nhiệm Tổ công tác thúc đẩy giải ngân các dự án được giao vốn lớn và Tổ công tác rà soát các khó khăn vướng mắc, liên quan đến các dự án ODA khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư, rà soát kế hoạch giải ngân từ nay đến cuối năm và đôn đốc các cơ quan phối hợp thực hiện; đặc biệt đối với các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ODA cần phải xác định, đánh giá đúng khả năng giải ngân và báo cáo đề xuất phương án xử lý trong trường hợp không thể giải ngân.

Tổ công tác rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư định kỳ chủ động làm việc với các địa phương, đơn vị chủ đầu tư rà soát các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kịp thời hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh hoặc có ý kiến với các sở ngành có liên quan để xem xét, giải quyết; báo cáo kiến nghị tham mưu UBND TP xem xét, chỉ đạo giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho các dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước và vốn ODA) rà soát tiến độ thực hiện và tình hình giải ngân các dự án; báo cáo và đề xuất UBND TP xem xét, giải quyết đối với các khó khăn vướng mắc.

Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện giao ban định kỳ 1 tuần/lần với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và các đơn vị trực thuộc có liên quan để rà soát kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện của các dự án về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác phối hợp trong thực hiện các quy trình thủ tục dự án… kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền đối với các dự án thuộc địa bàn hoặc kiến nghi đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 từ nay đến cuối năm.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa