(Dự thảo).../2022/NQ-HĐND
Thứ sáu, 18/11/2022, 14:18 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/11/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/12/2022
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2026
Tài liệu đính kèm:
signed_22_1086020221114112717-trinh kinh te tap the-trang-24-39.pdf
Tải về tất cả tài liệu
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.