(Dự thảo) ......./2022/QĐ-UBND
Thứ tư, 10/08/2022, 09:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/08/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/10/2022
Trích yếu: Dự thảo QUY CHẾ Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
166001081124811_du thao quy che to tiep nhan don thu.docx
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.