title Thông báo của UBND TP

Đề nghị góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND TP ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
Thứ hai, 17/05/2021, 13:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm kịp thời xây dựng cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; đồng thời thực hiện tăng cường phân cấp, ủy quyền theo chủ trương của Trung ương và Thành phố. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Để có cơ sở trình UBND Thành phố, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương góp ý kiến đối với nội dung dự thảo nêu trên.

Văn bản góp ý vui lòng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/5/2021 (gửi kèm tập tin văn bản file word theo địa chỉ: nslong.snv@tphcm.gov.vn).

Sau thời hạn nêu trên, các cơ quan, đơn vị không gửi văn bản góp ý thì xem như thống nhất với nội dung dự thảo.

Toàn văn Dự thảo

 

 

 

HCM CITYWEB

Tin mới hơn
Tin đã đưa