title Thông tin chỉ đạo điều hành

Đề xuất các khoản phí, lệ phí chưa có trong danh mục
Thứ ba, 18/06/2019, 02:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo các sở-ngành chức năng đề xuất các khoản phí, lệ phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí cũng như điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí trong danh mục.

Các sở-ngành được giao chủ trì xây dựng đề án thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của TP sẽ tiếp tục đề xuất UBND TP đối với các loại phí, lệ phí đã được HĐND TP ban hành mức thu (12 loại phí và 6 loại lệ phí) để trình HĐND TP xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định hiện hành; xây dựng đề án thu phí - lệ phí theo Thông tư số 250/2016/TT-BTC đối với các loại phí, lệ phí chưa được HĐND TP ban hành mức thu (5 loại phí và 1 loại lệ phí); đối với các loại phí HĐND TP chưa ban hành mức thu do chưa phát sinh trên địa bàn TP (2 loại phí) thì tiếp tục rà soát để kịp thời xây dựng Đề án thu phí trình UBND TP báo cáo HĐND TP khi có phát sinh.

Đối với các khoản phí chuyển sang cơ chế giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND TP, các sở-ngành được giao chủ trì sẽ xây dựng phương án giá đối với giá dịch vụ đã được UBND TP ban hành nhưng không còn phù hợp với thực tế; đồng thời xây dựng phương án giá đối với giá dịch vụ chưa được UBND TP ban hành.

Tin mới hơn
Tin đã đưa