title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Đề xuất nội dung ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã
Thứ ba, 11/06/2019, 08:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất nội dung Chủ tịch UBND cấp huyện được ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn TP; báo cáo kết quả cho UBND TP trước ngày 30/9/2019.

Việc ủy quyền một số nhiệm vụ cho UBND cấp xã nhằm tạo sự chủ động trong việc triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án ủy quyền trong thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội.

* UBND TP cũng chấp thuận chủ trương thực hiện liên thông đối với các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài có thành phần hồ sơ yêu cầu là Phiếu lý lịch tư pháp.

Tin mới hơn
Tin đã đưa