title Thông tin chỉ đạo điều hành

Đến năm 2020: Phấn đấu xử lý triệt để trên 95% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường
Thứ sáu, 01/03/2019, 04:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn TPHCM đến năm 2020.

Kế hoạch này sẽ gắn với Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020; nhằm xử lý triệt để trên 95% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ngăn chặn có hiệu quả mức độ gia tăng ô nhiễm trên địa bàn TP; đảm bảo 100% hộ dân sử dụng nước sạch; 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 80% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý tập trung đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường; thu gom 100% chất thải rắn sinh hoạt và xử lý 100% chất thải nguy hại; tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán trên 40%; nâng cao nhận thức cộng đồng, phấn đấu 80% người dân áp dụng những biện pháp bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày.

 

* UBND TP cũng chấp thuận cho Liên danh LG Hitachi Water Solutions – Vitzro C&C – Hợp Phát đầu tư hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Rạch Cầu Dừa theo hình thức đối tác công tư PPP (Hợp đồng BLT).

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa