title Thông tin chỉ đạo điều hành

Đến năm 2021: TPHCM phấn đấu có khoảng 53% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội
Thứ hai, 08/07/2019, 13:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn TP.

Theo đó, đến năm 2021, TP phấn đấu có khoảng 53% lực lượng lao động tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; 51% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có ít nhất 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

Đến năm 2025, phấn đấu có khoảng 57% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 53% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có ít nhất 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 95%.

Đến năm 2030, phấn đấu có khoảng 62% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 57% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có ít nhất 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 98%.

Tin mới hơn
Tin đã đưa