title Thông tin chỉ đạo điều hành

Đến năm 2023: TPHCM phấn đấu đạt tỷ lệ hộ nông dân tham gia sản xuất, kinh doanh trong hợp tác xã khoảng 50%
Thứ tư, 22/05/2019, 02:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Theo Kế hoạch đến năm 2023, TPHCM khuyến khích các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia vào hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, trở thành thành viên của HTX hoặc thành lập mới HTX; xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm nông nghiệp theo mô hình: hộ nông dân - HTX - doanh nghiệp, trong đó hộ nông dân là chủ đất, tham gia liên kết với nhau thành lập HTX và góp vốn vào HTX, HTX là đầu mối đảm nhận tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ mà hộ nông dân riêng lẻ không thể làm được hoặc làm được nhưng không hiệu quả.

Kế hoạch này cũng nhằm giúp cho các HTX được gia tăng sức mạnh về tài chính, nhân lực, quy mô sản xuất, khoa học công nghệ, ngày càng nâng cao năng lực của mô hình kinh tế tập thể, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ nay đến năm 2021, TP phấn đấu 80% cán bộ, hội viên hội nông dân được cung cấp thông tin, kiến thức về Luật Hợp tác xã năm 2012, các chính sách, pháp luật có liên quan đến HTX, về khả năng, vai trò của mô hình HTX kiểu mới trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; 50% cán bộ chi hội nông dân, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng quản lý, điều hành HTX để trở thành độí ngũ sáng lập viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của HTX; 100% các xã xây dựng nông thôn mới xây dựng được các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với các HTX. Đến năm 2021, tỷ lệ hộ nông dân là hội viên hội nông dân có trực tiếp sản xuất nông nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh trong HTX đạt khoảng 20% và đến năm 2023, tỷ lệ này đạt khoảng 50%.

Tin mới hơn
Tin đã đưa