title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Điều chỉnh, bổ sung các KCN tỉnh Đồng Tháp vào quy hoạch tổng thể khu công nghiệp của cả nước đến năm 2020
Thứ ba, 18/12/2018, 23:56 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Theo Bộ Xây dựng: Cần bổ sung cơ sở lập điều chỉnh,bổ sung khu công nghiệp (KCN) và làm rõ sự phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng tỉnh Đồng Tháp; khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của tỉnh về giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước và môi trường. Diên tích các KCN xin mở rộng và bổ sung quá lớn (gần 2500 ha); cần xem xét điều chỉnh số lượng và quy mô diện tích, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện; tránh lãng phí trong sử dụng đất.

Về danh mục bổ sung KCN:

Các KCN mở rộng: KCN Sa Đéc 2 (quy mô 90 ha); KCN Trần Quốc Toản (quy mô mở rộng 86 ha), KCN Sông Hậu 2 (quy mô mở rộng 150 ha); KCN Sông Hậu 3 (quy mô mở rộng 400 ha). Cần có cam kết đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải giai đoạn I trước khi triển khai thực hiện và thu hút đầu tư giai đoạn II. Hiện trạng sử dụng đất khu vực mở rộng có trên 50% là đất trồng lúa, vì vậy cần có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển đổi, đảm bảo yêu cầu về an ninh lương thực. Cần thuyết minh rõ về việc bố trí nhà ở công nhân, tái định cư và các công trình dịch vụ khác cho KCN. Cần thuyết minh rõ tình hình đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN, để làm cơ sở xem xét việc mở rộng. KCN Sông Hậu 2 và 3 không cùng vị trí với KCN Sông Hậu, do đó về bản chất không phải mở rộng KCN Sông Hậu mà là hình thành KCN mới.

Về KCN thành lập mới: KCN Ba Sao (quy mô 500 ha), Tân Kiều (quy mô 600 ha), Trường Xuân – Hưng Thạnh (quy mô 400 ha) và Khu công nghệ cao(250 ha). Bổ sung căn cứ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp (bản đồ vị trí, mối quan hệ vùng, mạng lướiđô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và môi trường) và làm rõ sự phù hợp với quy hoạch này. Bổ sung các cơ sở pháp lý về cho phép chuyển đổi đất trồng lúa; điều kiện địa chất, thủy văn đối với các KCN dọc sông Hậu. Làm rõ địa điểm, quy mô các khu nhà ở phục vụ khu công nghiệp; sự gắn kết với khu vực đô thị và các điểm dân cư nông thôn. Làm rõ ngành nghề dự kiến thu hút đầu tư đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên và môi trường khu vực, đặc biệt là các KCN cạnh sông Hậu, sông Tiền và gần khu vực đô thị và dân cư. Bổ sung đánh giá sơ bộ những tác động đến môi trường sinh thái tự nhiên.

(Theo BaoXaydung)

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm