title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Thứ hai, 20/02/2012, 23:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 45/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, các loại khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng được quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đến năm 2020 trong phạm vi dự án, bao gồm: cao lanh, đất sét trắng, fenspat, sét chịu lửa, cát trắng, đôlômit, đá vôi, đá ốp lát.

Như vậy, so với quy định cũ tại Quyết định 152/2008/QĐ - TTg, khoáng sản bentonit được điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch và khoáng sản đá vôi được đưa vào quy hoạch. Việc điều chỉnh khoáng sản bentônit ra ngoài quy hoạch này, Thủ tướng giao Bộ Công thương xem xét điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm khoáng chất công nghiệp.

Tổng hợp số mỏ và tài nguyên các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng trên cả nước được điều chỉnh cụ thể như sau: cao lanh (378 mỏ), đất sét trắng (27 mỏ), fenspat (85 mỏ), sét chịu lửa (9 mỏ), cát trắng (85 mỏ), đôlômit (82 mỏ), đá vôi (351 mỏ), đá ốp lát (410 mỏ).

Về nhu cầu khối lượng các loại khoáng sản cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác để đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng từ nay đến năm 2020, Quyết định nêu rõ:

Nhu cầu khối lượng khoáng sản cần thăm dò, gồm: cao lanh (29,4 triệu tấn), đất sét trắng (32,7 triệu tấn), fenspat (90 triệu tấn), đất sét chịu lửa (615.000 tấn), cát trắng (40 triệu tấn), đôlômit (13 triệu tấn), đá vôi sản xuất công nghiệp (40 triệu tấn), đá khối (80 triệu tấn).

Nhu cầu khối lượng khoáng sản cần mở rộng khai thác, chế biến gồm: cao lanh (960 nghìn tấn), đất sét trắng (800 nghìn tấn), fenspat (2.050 nghìn tấn), đất sét chịu lửa (17.057 nghìn tấn), cát trắng (1.000 tấn), đôlômit (450 nghìn tấn), đá khối (700 nghìn m 3 ).

Đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng đã được ghi trong các Phụ lục II và III kèm theo Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 mà không bị điều chỉnh tại Quyết định 45/QĐ-TTg, vẫn có giá trị thực hiện.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế  biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng; báo cáco Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề: Bổ sung mới các mỏ vào quy hoạch hoặc điều chỉnh ra ngoài quy hoạch khi mỏ không đảm bảo chất lượng, trữ lượng; điều chỉnh công suất, thời gian khai thác các mỏ trong quy hoạch.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm