title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư Phường 15, quận Bình Thạnh
Thứ tư, 18/04/2018, 15:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhận được Tờ trình số 222/TTr-UBND-QLĐT 18/01/2018 (đến Sở QHKT ngày 22/01/2018) của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đề nghị thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư Phường 15, quận Bình Thạnh.


Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ý kiến như sau:


- Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư: tất cả các nội dung điều chỉnh cục bộ cần được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định, tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị, Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND Thành phố; các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu trong hồ sơ trình thẩm định.


- Về nội dung thể hiện bản vẽ cần: mỗi nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch thể hiện trên 01 bản vẽ (bao gồm Sơ đồ vị trí và giới hạn khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch, Tổng mặt bằng sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh, Bảng chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị trước và sau khi điều chỉnh). Lưu ý: ký hiệu bản vẽ (ranh khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch, các khu chức năng, ...) thể hiện đúng (cả ký hiệu và tỷ lệ nét) và đủ theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng (trừ các nội dung trích từ đồ án quy hoạch đã được phê duyệt).


- Đối với nội dung điều chỉnh Khu 2 về điều chỉnh ranh trường học Lê Đình Chính mở rộng, điều chỉnh ranh Công ty Chế biến và Kinh doanh dầu mỏ theo hiện trạng và điều chỉnh cập nhật ranh trường Đại học Hồng Bàng (các lô III-2A, III-2B, III-3A, III-3B): Cần xác định bổ sung pháp lý sử dụng đất hoặc pháp lý có liên quan đến việc điều chỉnh chức năng ranh đất, nêu cụ thể lý do điều chỉnh  chức năng đất Văn hóa thành Hỗn hợp (lô III-2B); các nội dung điều chỉnh trên chưa có trong danh mục theo công văn đề xuất báo cáo UBND Thành phố số 6253/SQHKT-QHKTT ngày 30/12/2016 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.


- Đối với nội dung điều chỉnh Khu 3:


   + Về điều chỉnh ranh Công ty SamCo theo hiện trạng (lô III-3B): cần xác định bổ sung pháp lý sử dụng đất hoặc pháp lý có liên quan đến việc điều chỉnh ranh đất.


    +  Về nội dung cập nhật bán kính vòng xoay Hàng Xanh: đề nghị phải thể hiện rõ ranh, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị các khu chức năng bị ảnh hưởng trước và điều chỉnh cục bộ quy hoạch và cần có ý kiến của Sở Giao thông vận tải.


+ Nội dung cập nhật hướng tuyến và nhà Ga Metro số 3b dọc theo Xô Viết   Nghệ Tĩnh: đề nghị phải thể hiện rõ và ký hiệu vị trí nhà Ga.
- Ngoài ra, các nội dung điều chỉnh cục bộ của đồ án vẫn chưa cập nhật các nội dung điều chỉnh giảm ranh lộ giới Điện Biên Phủ (từ 120m xuống còn 80m);  nội dung hướng tuyến và nhà Ga Metro số 5 theo công văn đề xuất báo cáo UBND Thành phố số 6253/SQHKT-QHKTT ngày 30/12/2016 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.


Trong công tác lập và hoàn chỉnh hồ sơ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh phối hợp trực tiếp Phòng QLQH Khu trung tâm thuộc Sở để hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ được nhanh chóng.


Đề nghị Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chỉnh sửa và bổ sung theo hướng dẫn nêu trên. Nếu quá 20 ngày kể từ ngày phát hành văn bản này mà Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chưa chỉnh sửa, bổ túc hồ sơ, đề nghị Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh liên hệ Tổ tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ - Sở Quy hoạch-Kiến trúc để nhận lại hồ sơ. Quá thời hạn nêu trên, Sở Quy hoạch-Kiến trúc không chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ nói trên. Khi có yêu cầu, đề nghị Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh nộp lại hồ sơ mới theo quy định.

 

Theo Sở QHKT

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm