title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Điều chỉnh lệ phí cấp chứng chỉ trong lĩnh vực xây dựng
Thứ sáu, 13/04/2012, 22:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 33/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, mức thu phí trong lĩnh vực xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2012.

 Theo đó, đối với chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; chứng chỉ giám sát thi công xây dựng; chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, thay vì chỉ quy định chung 1 mức thu lệ phí cấp chứng chỉ như tại Thông tư 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 là 200.000 đồng/chứng chỉ, thì tại Thông tư số 33/2012/TT-BTC chia thành 2 loại, đó là mc thu l phí cp ln đu và mc thu l phí cp li, cp b sung.

Cụ thể, mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; chứng chỉ giám sát thi công xây dựng; chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng là 300.000đồng/chứng chỉ. Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung các chứng chỉ trênlà 150.000 đồng/chứng chỉ.

Mặt khác, Thông tư này cũng bổ sung thêm quy định Lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là 2.000.000đ/giấy phép.

Thông tư nêu rõ,lệ phí cấp các loại chứng chỉ trên là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vàongân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lụcngân sách nhà nước hiện hành.

Trường hợp uỷ quyền thu, cơ quan thu lệ phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền lệ phí thực thu được trước khi nộp vàongân sách nhà nước để chi phí cho việc thu lệ phí cấp các chứng chỉ. Số còn lại (50%) phải nộp vàongân sách nhà nước.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm