title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Điều chỉnh một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
Thứ sáu, 17/12/2010, 05:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung
Cập nhật ngày 16-11-2010
(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 70/2010/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê.
Theo đó, vốn trái phiếu Chính phủ sẽ được dùng để chi cho các khoản sau: chi phí xây dựng và thiết bị gắn liền với công trình nhà ở; chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của dự án thay vì chỉ chi cho công tác xây lắp (theo Quyết định 65/2009/QĐ-TTg).
Quy định mới này (Quyết định 70/2010/QĐ-TTg) cũng nêu rõ, vốn ngân sách hàng năm của các địa phương và các Bộ, ngành hoặc vốn đầu tư phát triển của cơ sở đào tạo để chi cho các khoản: chi phí thiết bị nội thất và chi phí dự phòng của dự án (quy định cũ chỉ nêu là nguồn vốn này để đầu tư xây dựng cơ bản cho giáo dục, đào tạo).
Vốn ngân sách địa phương (từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất để lại cho địa phương...) sẽ dùng để bảo đảm chi cho các khoản: chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất xây dựng dự án nhà ở sinh viên trên địa bàn.
Trường hợp địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương có các trường do trung ương quản lý trên địa bàn với số sinh viên có nhu cầu về nhà ở lớn (trên 10.000 sinh viên), nhưng có khó khăn về nguồn vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất cho các dự án phát triển nhà ở sinh viên được xem xét, hỗ trợ một phần từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2010.

          VH

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm