title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TPHCM
Thứ tư, 09/12/2020, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định về điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức chủ trì một cuộc họp

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tạm thời phụ trách các lĩnh vực quản lý công chức, viên chức; quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước; thi đua, khen thưởng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; quan hệ phối hợp với MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo Sở Ngoại vụ; Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TPHCM, Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO); phối hợp theo dõi Cục Thống kê TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tạm thời phụ trách các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm; văn hóa, thể dục, thể thao; lao động – thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo; Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, chỉ đạo Văn phòng UBND TP; trực tiếp chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV; phối hợp theo dõi Bảo hiểm xã hội TP, Ngân hàng Chính sách xã hội TP; theo dõi, chỉ đạo huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức tạm thời phụ trách các lĩnh vực ngân hàng; thương mại, dịch vụ; du lịch; y tế, quản lý dược; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể; theo dõi chung công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; theo dõi chỉ đạo tổ chức bộ máy, hoạt động, phương án cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước theo lĩnh vực phụ trách; phụ trách chương trình sữa học đường, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM; tổ trưởng tổ xử lý các tranh chấp đầu tư nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư; Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Sài Gòn Co.op), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV, Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý TP, Học viện Cán bộ TP, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Sài Gòn, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Liên minh các Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp TP, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn; phối hợp theo dõi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP, Cục Quản lý thị trường TP, các công ty bảo hiểm trên địa bàn TP; theo dõi, chỉ đạo quận Tân Bình, Bình Tân.

Các Ủy viên UBND TP căn cứ Quyết định này, giúp Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan và Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đúc phụ trách các quận, huyện theo phân công.

 

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa