title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Điều chỉnh phân công công tác trong Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thứ năm, 13/06/2019, 12:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Chủ tịch UBND TP vừa ban hành Quyết định điều chỉnh phân công công tác trong Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021 sau khi được bổ sung hai Phó Chủ tịch mới.

Từ phải sang: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của TP; công tác tổ chức bộ máy - cán bộ; thi đua khen thưởng; công tác an ninh, nội chính; công tác kế hoạch và đầu tư; công tác thanh tra; công tác cải cách hành chính; công tác đối ngoại; triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội; xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thế; công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; theo dõi chung về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc TP; theo dõi chỉ đạo tổ chức bộ máy, hoạt động, phương án cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước phụ trách; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão; quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước. Giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác đối ngoại; chỉ đạo Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập, Chương trình hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm cũng tạm thời phụ trách công tác thi đua khen thưởng và các lĩnh vực: khoa học - công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể dục thể thao; xuất bản - báo chí; y tế, quản lý dược; lao động - thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo; quản lý công chức, viên chức; vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; ngân hàng; thuế; quản lý công sản; thương mại, dịch vụ; du lịch; giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác cải cách hành chính, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trực tiếp chỉ đạo các Đề án, chương trình, công trình: Chương trình cải cách hành chính; Chương trình thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu; Chương trình phát triển bán buôn, bán lẻ; Chương trình kích cầu đầu tư; Đề án phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế; Đề án xây dựng TP trở thành trung tâm mua sắm - thương mại của khu vực và cả nước; Đề án phát triển ngành thương mại điện tử; Đề án phát triển ngành Logistic trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cũng tạm thời phụ trách lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh; chương trình phát triển vi mạch; công trình Công viên phần mềm Quang Trung.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà. Giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi Đề án quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan cũng tạm thời theo dõi, chỉ đạo các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực văn xã; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP. Giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra.

Theo Quyết định điều chỉnh này, Chủ tịch cũng phân công đồng chí Lê Đông Phong giữ chức vụ Giám đốc Công an TP; đồng chí Nguyễn Trường Thắng giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; đồng chí Trương Văn Lắm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Phan Thị Thắng giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Phạm Thành Kiên giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương; đồng chí Bùi Tá Hoàng Vũ giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch; đồng chí Dưong Anh Đức giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trần Quang Lâm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải; đồng chí Lê Hòa Bình giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng; đồng chí Nguyễn Toàn Thắng giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thanh Nhã giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc; đồng chí Nguyễn Phước Trung giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Lê Hồng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Tấn Bỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Huỳnh Thanh Nhân giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đồng chí Lê Minh Tấn giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Huỳnh Văn Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Huỳnh Văn Hồng Ngọc giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc TP.

Tin mới hơn
Tin đã đưa