title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương
Thứ sáu, 13/11/2009, 18:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Bình Dương.
Nội dung

 

Theo đó, đến năm 2010, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Bình Dương là 269.522,4 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 75,1% tổng diện tích, tương đương với 202.389 ha, giảm 14.828,8ha ha so với năm 2007; đất phi nông nghiệp chiếm 24,9% tổng diện tích, tương đương với 67.085,6 ha, tăng 15.573,1 ha so với năm 2007; đất khu công nghiệp là 11.029,9ha, tăng 785,7ha so với năm 2007.
Nghị quyết cũng bổ sung danh mục 93 công trình, dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Bình Dương, gồm 39 dự án được điều chỉnh giảm diện tích đất, 53 dự án tăng diện tích. Trong đó, những dự án được điều chỉnh giảm chủ yếu là những dự án thuộc ngành nghề sản xuất, khu công nghiệp; những dự án điều chỉnh quy hoạch tăng đa số thuộc các khu nhà ở, khu dân cư.
UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bình Dương; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch được xét duyệt và đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp khiếu kiện về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
HT

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm