title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Đồ án Quy hoạch đô thị phải được cấp thẩm quyền công bố công khai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt
Chủ nhật, 12/09/2010, 18:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Đó là một trong những nội dung của Dự thảo Quy định công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh đang được Sở Quy hoạch - Kiến trúc lấy ý kiến góp ý của các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Theo dự thảo này, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch đô thị phải được cấp thẩm quyền công bố công khai bằng các hình thức: trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, mô hình tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan về quy hoạch đô thị, trung tâm triển lãm và thông tin về quy hoạch đô thị tại khu vực được lập quy hoạch; thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; in thành phẩm để phát hành rộng rãi.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện để tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch đô thị đã được UBND thành phố và Chính phủ phê duyệt. Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị Nam thành phố, Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố có trách nhiệm tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nằm trong phạm vi ranh giới được giao quản lý. UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch đô thị do UBND quận, huyện phê duyệt và phối hợp tổ chức công bố công khai các quy hoạch đô thị do cấp trên phê duyệt nằm trong phạm vi ranh giới hành chính của quận, huyện.

Ngoài ra, dự thảo văn bản này cũng quy định về cung cấp thông tin quy hoạch đô thị bằng hình thức cấp chứng chỉ quy hoạch. Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và cấp Chứng chỉ quy hoạch theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân tại các khu đất có ranh giới thuộc từ hai quận, huyện trở lên và các khu đất, lô đất: Khu đất có quy mô diện tích trên 50 ha; các khu đất, lô đất nằm trong các khu chức năng đô thị có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của thành phố (theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố); các khu đất, lô đất riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500), thiết kế đô thị và không là đối tượng điều chỉnh của các quy định, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, ban hành; trừ nhà ở riêng biệt.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị Nam thành phố, Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và cấp Chứng chỉ quy hoạch tại các khu đất, lô đất nằm trong phạm vi ranh giới được giao quản lý.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và cung cấp Chứng chỉ quy hoạch cho nhà ở riêng biệt và các khu đất, lô đất trong phạm vi ranh giới hành chính của quận, huyện và không nằm trong các quy định nêu trên. Đối với trường hợp nhà ở riêng biệt không có nguồn gốc từ các dự án phát triển nhà ở và các khu đất, lô đất, và không là đối tượng điều chỉnh của các quy định, quy chế quản lý về quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp thẩm quyền ban hành thì trước khi cấp Chứng chỉ quy hoạch, Ủy ban nhân dân các quận, huyện cần có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Chứng chỉ quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định các số liệu và thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; không cấp chứng chỉ quy hoạch tại các khu vực chưa có quy hoạch đô thị được phê duyệt. Chứng chỉ quy hoạch không thay thế giấy phép quy hoạch được quy định tại Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40 Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

H.C

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm