title Thông tin chỉ đạo điều hành

Đổi tên Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá TPHCM
Thứ ba, 09/03/2021, 07:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá TPHCM thành Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia trên địa bàn TPHCM có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá và rượu, bia trên địa bàn TP; triển khai thực hiện các quy định của pháp Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4/3/2021 và thay thế Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 17/7/2015.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa