title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Đổi tên Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố
Chủ nhật, 11/09/2011, 18:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Ngày 08/08/2011, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3764/QĐ-UBND đổi tên Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố thành Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố.

Cùng ngày, UBND thành phố cũng có Quyết định số 3765/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố.

Theo đó, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố là đơn vị trực thuộc UBND thành phố, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND TP, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp của các Bộ - ngành Trung ương và các Sở - ngành thành phố có liên quan.

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố có Trụ sở cơ quan đặt tại số 05 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tên giao dịch quốc tế là: HoChiMinh City Urban Upgrading Investment - Investment Management Unit, viết tắt tiếng Anh: HUUI – IMU, Điện thoại: (08) 38.247663 - 38.246498, Fax: (08) 38.246499, E-mail: bqldtxdct-ncdt@hcm.vnn.vn.

Theo quy chế này, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố có nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng đại diện chủ đầu tư và làm chủ đầu tư theo quy định đối với các dự án: nâng cấp đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; phát triển các khu dân cư mới phục vụ tái định cư, phục vụ các chương trình nhà ở từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác theo quy định pháp luật; chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu; xây dựng chương trình tổng thể và kế hoạch chi tiết để thực hiện các dự án nâng cấp đô thị của thành phố theo Hiệp định đối với các nhà tài trợ; theo chương trình nâng cấp đô thị quốc gia và các dự án khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Thực hiện vai trò chức năng đối tác trực tiếp với các nhà tài trợ hoặc các đối tác khác trong và ngoài nước trong các quan hệ giao dịch có liên quan đến dự án và chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý.

Chuẩn bị văn kiện, tài liệu, nội dung đàm phán và cùng các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố hoặc được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền tham gia đàm phán với nhà tài trợ liên quan đến các dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình quản lý điều hành dự án đầu tư và xử lý các vấn đề liên quan theo thông lệ quốc tế, và Hiệp định có liên quan đã được Chính phủ Việt Nam ký kết với nhà tài trơ.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết các vấn đề bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến các dự án được giao.

Thực hiện các dịch vụ tư vấn quản lý dự án về đầu tư và xây dựng công trình, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra, tư vấn định giá, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn đấu và xét thầu và các dịch vụ tư vấn khác theo quy định của pháp luật...

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố được tổ chức và hoạt động theo chế độ Thủ trưởng do Giám đốc phục trách chung, có các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, phụ trách các lĩnh vực do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm