title KHEN THƯỞNG XỬ PHẠT

04/2011
Thứ năm, 21/10/2021, 09:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu 04/2011
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân thành phố
Trích yếu Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 4 năm 2021
Nội dung

(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

 

Để bảo đảm tính pháp lý trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị xét khen thưởng cấp nhà nước đối với tập thể và cá nhân, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố tiến hành lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Thành phố đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 04 năm 2021.

 

Danh sách đề nghị khen thưởng:

 

Xem chi tiết

 

 

Ý kiến của Nhân dân xin gửi về địa chỉ:

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử TPHCM

86 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM

E-mail: hcmcityweb.ubnd@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCM CITYWEB

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm