1039/SKHCN-VP
Thứ tư, 27/04/2022, 15:04 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/05/2022
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, niệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố
Tài liệu đính kèm:
1039signed_khoahoc_conghe.pdf
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.