1209/SKHCN-SHTT
Thứ ba, 17/05/2022, 14:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/08/2022
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và quyền đối với giống cây trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
3_du_thao_nghi_quyet__v1.doc
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.