title Thông tin chỉ đạo điều hành

14/6: Sơ kết 18 tháng triển khai Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh
Thứ năm, 06/06/2019, 06:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Theo kế hoạch, UBND TP dự kiến tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 18 tháng triển khai Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” vào ngày 14/6/2019, tại trụ sở UBND TP.

Hội nghị này nhằm thông tin tiến độ triển khai Đề án đô thị thông minh trong 18 tháng qua cho các cơ quan báo, đài và người dân trên địa bàn TP; trong đó bao gồm kết quả triển khai 4 trung tâm thuộc Đề án, kết quả triển khai thí điểm Đề án tại quận 1 và quận 12 cũng như kết quả triển khai Đề án trong lĩnh vực y tế và giao thông.

* UBND TP cũng dự kiến tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 25/6.

UBND TP sẽ bố trí vốn xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho 5 huyện để thực hiện các công trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các huyện, xã và các công trình cấp bách tại các xã, thị trấn đã được duyệt; đồng thời trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư các dự án nhóm B thuộc Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các huyện và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn để kịp thời bố trí vốn cho các dự án nhóm B trong năm 2020.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa