1434/SKHCN-QLCN
Thứ ba, 31/05/2022, 10:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/06/2022
Trích yếu: Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
dt_nghi_quyet_1852022.doc
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.