15036/SLĐTBXH-VP
Thứ sáu, 29/04/2022, 10:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/05/2022
Trích yếu: Dự thảo Quết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội Thành phố
Tài liệu đính kèm:
15036SLDTBXH-VP_0001.signed_Du thao chuc nag so LĐ-TB-XH.pdf
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.