1539/SVHTT-TCPC
Thứ tư, 27/04/2022, 14:58 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/05/2022
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
1539-tam.signed_vanhoathethao.pdf
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.