title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

16/7/2019: Dự kiến tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm
Thứ tư, 10/07/2019, 08:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Dự kiến vào ngày 16/7/2019, UBND TP sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm.

Theo đó, Sở Nội vụ sẽ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp CCHC TP tập trung triển khai trong năm 2019.

Sở Xây dựng báo cáo việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp gắn với tăng thu nhập theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND TP; báo cáo việc xây dựng ứng dụng (app) giới thiệu, tra cứu thông tin của các dự án nhà ở trên địa bàn TP.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo kết quả triển khai ứng dụng thông tin quy hoạch, minh bạch thông tin các chỉ tiêu quy hoạch trên địa bàn TP.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất, kết quả giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp; việc triển khai mô hình liên thông giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục thuế quận - huyện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải pháp khắc phục điểm hạn chế chỉ số PCI và kết quả hoạt động của Tổ công tác về đầu tư.

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo đánh giá việc sử dụng ứng dụng tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp.

Tin mới hơn
Tin đã đưa