1783/STP-TC
Thứ sáu, 29/04/2022, 10:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/05/2022
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
Tài liệu đính kèm:
du_thao_quy_dinh_So Tu phap.docx
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.