title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

18 đô thị được bình chọn là “Đô thị xanh – sạch – đẹp”
Thứ sáu, 09/12/2011, 22:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Đúng dp k nim ngày Đô th Vit Nam 8/11, Hip hi các đô th Vit Nam (ACVN) đã t chc đi hi ln th III. Báo cáo ti Đi hi, Phó tng thư ký Nguyn Ninh Thc cho biết: Trong giai đon 2006 – 2010, ACVN đã thc hin tt công tác t chc và các hot đng đnh kỳ, thường xuyên, to điu kin đ các đô th giao lưu, trao đi kinh nghim và tìm cơ hi hp tác, cùng nhau phát trin. ACVN đã m rng thành viên lên đến 96 đô th là các th xã, TP trong c nước. T các hi viên này, ACVN đã thành lp 12 cm đô th, trong đó 8 cm theo vùng đa lý, 3 cm theo loi đô th và 1 cm đô th du lch ven bin. Hàng năm, cùng vi hot đng chung ca ACVN, các cm đô th t chc 1 -2 hi tho, hi ngh vi các ch đ khác nhau, thông qua đó, các đô th càng gn bó vi nhau.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hiệp hội các Đô thị Việt Nam

Mt hot đng ni bt khác ca ACVN là đã phát đng t chc phong trào thi đua “Xây dng đô th xanh – sch – đp” t năm 2009. Hưởng ng phong trào, nhiu đô th đã xây dng các tiêu chí phn đu xây dng xanh – sch – đp và kế hoch trin khai c th vi nhiu hình thc hp dn, thu hút đông đo nhân dân tham gia như trng cây xanh, không vt rác ra đường, không dùng túi nylon, chng ô nhim môi trường, gi gìn v sinh đường ph.

Cũng trong giai đoạn này, ACVN đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực cho các hội viên thông qua khoảng 150 cuộc hội thảo, đào tạo ngắn hạn, tập huấn trong nước và các dự án hợp tác quốc tế. Đơn cử, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quản lý đô thị tại Việt Nam” (dự án do EU và Viện KAS (CHLB Đức) tài trợ, ACVN đã tổ chức 19 khóa đào tạo cho 520 cán bộ lãnh đạo và cán bộ công chức của 32 đô thị. Đại diện Viện KAS đã đánh giá cao tính hiệu quả của dự án và nhận định: “Đây là dự án có tính đột phá về quản trị đô thị”.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đọc diễn văn chào mừng ngày Đô thị Việt Nam

Mt ví d khác, thông qua các d án mng lưới qu phát trin cng đông do Liên minh quyn nhà Châu Á (ACHR) tài tr, ACVN đã t chc các cuc kho sát v bn đ da vào cng đng đ xác đnh đúng tình hình cơ s h tng ca toàn TP, trên cơ s đó, xây dng các d án đ xut vi t chc quc tế tiếp tc h tr nhm nâng cao năng lc cho cng đng.

Các tổ chức quốc tế đánh giá cao năng lực tổ chức của ACVN. Các đô thị thành viên thì ghi nhận các cuộc hội thảo, khóa đào tạo và tập huấn do ACVN tổ chức rất bổ ích, có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao kiến thức, tầm nhìn kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức của các đô thị.

Bên canh đó, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế như Liên đoàn đô thị Canada, ACHR, Viện KAS, Tổ chức định cư con người Liên hợp quốc (UN – HABITAT)…, ACVN đã đưa được trên 300 lượt các bộ, công chức đô thị đi tập huấn, dự hội thảo, hội nghị ở các nước Canada, CHLB Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philipin, Indonesia…

Chủ tịch ACVN trao kỷ niệm chương cho đại diện của 18 TP, thị xã được công nhận
là Đô thị Xanh – sạch – đẹp

Mt thành tích khác mà ACVN đt được là đy mnh hp tác quc tế đ phát trin Hip h Tài liệu đính kèm

Không có tài liệu đính kèm
Go to top
// ]]>