2369/UBND-VX
Thứ tư, 13/07/2022, 14:51 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/07/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/09/2022
Trích yếu: Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
1657619384635746 (1).pdf
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.