title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

3/10 là Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam
Thứ năm, 22/07/2010, 05:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 850/QĐ-TTg lấy ngày 3/10 hàng năm là "Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam". Thủ tướng chỉ đạo việc tổ chức Ngày truyền thống hàng năm phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức, nhằm giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.
Nội dung

 

Đồng thời, việc tổ chức cũng nhằm biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành Quản lý đất đai Việt Nam, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
HT
 
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm