title Thông tin chỉ đạo điều hành

31/7: Dự kiến khánh thành Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội TP
Thứ sáu, 26/07/2019, 07:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Về kế hoạch triển khai Đề án đô thị thông minh đến năm 2020, UBND TP đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực cho đô thị thông minh kết hợp với chính sách nhân lực và tài chính áp dụng theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; trong tháng 7, trình quy chế quản lý hệ thống camera chung của TP; xây dựng khung kiến trúc chung của đô thị thông minh cho các quận, huyện còn lại sau khi thực hiện sơ kết mô hình tại quận 1 và quận 12; xây dựng Quy chế tích hợp và vận hành 3 Trung tâm: Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái mở, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh và Trung tâm Nghiên cứu mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội.

Cơ quan này cũng được giao xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2 kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở và Trung tâm điều hành đô thị thông minh; hoàn thành việc tích hợp cơ sở dữ liệu hiện có của TP, xây dựng phương án triển khai bản đồ số dùng chung của TP trong thời gian chờ bản đồ nền địa hình, nền địa chính được triến khai cập nhật hoàn chỉnh.

UBND TP cũng chấp thuận chủ trương thành lập Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội TP trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin. Trung tâm này dự kiến được tổ chức khánh thành vào ngày 31/7/2019.

NTK

Tin mới hơn
Tin đã đưa