Góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài
Thứ tư, 08/12/2021, 14:01 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/12/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 16/12/2021
Trích yếu: Góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài
Tài liệu đính kèm:
5280_snvccvcsigned.pdf
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.