title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

7 lĩnh vực triển khai để thích ứng với biến đổi khí hậu
Chủ nhật, 18/09/2011, 19:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Ngày 16-8, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để bàn về chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) của thành phố.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho rằng việc triển khai thực hiện chương trình thích ứng với BĐKH phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của TP. Cụ thể phải được đưa vào trong nhiệm vụ thực hiện 6 chương trình đột phá, đặc biệt là chương trình chống ngập, quy hoạch phát triển đô thị bền vững hướng tới chống ùn tắc giao thông…

Do nguồn lực tài chính, nhân sự chưa đáp ứng yêu cầu nên công tác thích ứng với BĐKH phải được thực hiện từng bước với thứ tự ưu tiên dựa vào tính cấp bách, tính đa mục tiêu của vấn đề. Ước tổng kinh phí của toàn bộ chương trình thích ứng với BĐKH từ nay đến 2015 là trên 26.000 tỷ đồng.

Được biết, theo kế hoạch thích ứng với BĐKH của thành phố, có 7 lĩnh vực cần tập trung triển khai công tác thích ứng với BĐKH, đó là (theo thứ tự ưu tiên): Quy hoạch đô thị, nước, năng lượng, nông nghiệp, chất thải, tuyên truyền và nâng cao năng lực, sức khỏe cộng đồng và an ninh - quốc phòng.

(Theo SGGP)

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm