7461/STNMT-VP
Thứ sáu, 09/09/2022, 13:59 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/09/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/10/2022
Trích yếu: dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
7461-DuthaosoTNMT.pdf
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.