9711/VP-KSTT
Thứ ba, 08/11/2022, 11:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/11/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/12/2022
Trích yếu: Góp ý Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
1667873802513911.pdf
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.