(Dự thảo)____/2022/QĐ-UBND
Chủ nhật, 09/10/2022, 11:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/10/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/11/2022
Trích yếu: Dự thảo QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
Du%20thao%20Quy%20dinh%20CNNV%208-11 (1).docx
Du%20thao%20Quyet%20dinh%20QCTCH%c4%90%208-11.docx
Tải về tất cả tài liệu
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.