title Thông tin chỉ đạo điều hành

Bãi bỏ 1 văn bản quy phạm pháp luật
Thứ năm, 17/06/2021, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 16/2005/CT-UBND ngày 17/6/2005 của UBND TP về tập trung tăng cường thực hiện công tác quốc phòng trên địa bàn TPHCM.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2021.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa