title Thông tin chỉ đạo điều hành

Bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật
Thứ sáu, 22/03/2019, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành quyết định bãi bỏ toàn bộ 11 văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực từ ngày 15/4/2019.

Các văn bản gồm: Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND TP về phê duyệt Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của TP giai đoạn 2009 – 2015;

 

Quyết định số 82/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND TP về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2011;

 

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/1/2011 của UBND TP về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách TP năm 2011;

 

Quyết định số 76/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của UBND TP về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011;

 

Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của UBND TP về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2012;

 

Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 4/1/2012 của UBND TP về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách TP, Chương trình công tác của UBND TP năm 2012;

 

Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND TP về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013;

 

Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 8/1/2014 của UBND TP về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách TP năm 2014, Chương trình công tác của UBND TP năm 2014;

 

Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14/1/2014 của UBND TP về việc ban hành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của TP giai đoạn 2014 – 2015;

 

Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND TP về việc giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015;

 

Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND TP về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016.

 

* UBND TP cũng quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17/1/2013 của UBND TP về việc ban hành quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND TP về việc gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND TP về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa UPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn TP. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/4/2019.

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa