title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Thứ năm, 27/05/2021, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 nhằm nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Chương trình cũng nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tạo nguồn lực để phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai và biến đổi khí hậu.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa